[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Τα Αντικαταθλιπτικα Φαρμακα

, 53 Επιπλέον, τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα και ειδικά η ολανζαπίνη και η ρισπεριδόνη, μπορεί να αυξήσουν τη σύγχυση, τη διέγερση και να επιδεινώσουν τη συγχυτικοδιεγερτική κατάσταση ορισμένων ασθενών με άνοια ... More >>>

Σε μια απόπειρα μείωσης των ανεπιθύμητων ενεργειών και των συνδρόμων διακοπής που σχετίζονται με την πλήρη αγωνιστική δράση επί του συνόλου και των τριών υποτύπων των υποδοχέων βενζοδιαζεπινών, έχουν δημιουργηθεί φάρμακα που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο των αϋπνία τα οποία είναι εκλεκτικά για τους υποδοχείς βενζοδιαζεπινών-1 (Πίνακας 8) ... More >>>

Μολαταύτα, τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα είναι σε γενικές γραμμές καλύτερα ανεκτά από τα νευροληπτικά και εξακολουθούν να συνιστώνται ως θεραπεία πρώτης γραμμής στη σχιζοφρένεια ... More >>>

Συμβάματα σακχαρώδους διαβήτη και υπερλιπιδαιμίας αναφέρθηκαν πιο συχνά με την κλοζαπίνη, την ολανζαπίνη και τα νευροληπτικά φάρμακα χαμηλής ισχύος, αλλά όχι πάντα σε συνδυασμό με αύξηση του βάρους ... More >>>

Ένα συναινετικό συνέδριο 45 συνέστησε τακτική παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν χρονίως αντιψυχωσικά φάρμακα (Πίνακας 15) ... More >>>

Ο κίνδυνος ήταν εμφανής ακόμη για τους ασθενείς που λάμβαναν αντιψυχωσικά φάρμακα για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, γεγονός που δείχνει ότι ο κίνδυνος αυτός δεν εξηγείται από κάποιες χρόνιες μεταβολικές δράσεις του φαρμάκου ... More >>>

Σε γενικές γραμμές, τα αντιψυχωσικά φάρμακα δεν θα πρέπει να συνδυάζονται με άλλα φάρμακα που επιμηκύνουν το διάστημα QT ... More >>>

Οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα που λαμβάνονται από ηλικιωμένους ασθενείς δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο ... More >>>

Η προειδοποίηση διευρύνθηκε και περιέλαβε και τη ζιπρασιδόνη και την κλοζαπίνη βάσει μιας υποτιθέμενης δράσης σε επίπεδο φαρμακευτικής κατηγορίας, αν και δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για τα συγκεκριμένα φάρμακα ... More >>>

Τα αποτελεσματικά φάρμακα σχετίσθηκαν με μείωση μόνο κατά 10% στις βαθμολογίες των κλιμάκων αξιολόγησης της συμπεριφοράς και της ψύχωσης, μείωση η οποία κατέστη στατιστικά σημαντική λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών που συμμετείχαν, αλλά δεν ήταν και κλινικά σημαντική ... More >>>

Αν και η μέση βαθμολογία της ΝΡΙ ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που λάμβαναν αντιψυχωσικά φάρμακα, οι βαθμολογίες δεν σημείωσαν μεγαλύτερη μείωση στους ασθενείς που λάμβαναν αντιψυχωσικά φάρμακα, σε σύγκριση με εκείνους που δεν λάμβαναν ... More >>>

Με δεδομένο ότι όλα τα ψυχοτρόπα φάρμακα εκκρίνονται στο γάλα, συνήθως πραγματοποιείται διακοπή του θηλασμού, αν και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα θεωρούνται ασφαλή για το νεογνό ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ανάλογα με τον χημικό τους τύπο και τον μηχανισμό δράσης τους χωρίζονται στις εξής κύριες κατηγορίες : ... More >>>

Ολα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χρειάζονται περίπου 3-4 εβδομάδες για να λειτουργήσουν ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που ονομάζονται εκλεκτικοί αναστολείς σεροτονίνης (SSRIs) χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης, και ενισχύουν τα ποσοστά της χημικής ουσίας σεροτονίνης, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μηνυμάτων γύρω από τον εγκέφαλο ... More >>>

Είναι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα εθιστικά; Μεταφορά στο περιεχόμενο Μεταφορά στην κύρια πλοήγηση Μεταφορά στην πρώτη στήλη Μεταφορά στη δεύτερη στήλη Psynet.gr-Πληροφόρηση για την ψυχική υγεία   ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και ιδιαίτερα οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI) έχουν αντίκτυπο στα εγκεφαλικά «κυκλώματα» που ρυθμίζουν την επιθυμία, μειώνοντας έτσι τη διέγερση και δημιουργώντας πρόβλημα στην επίτευξη οργασμού ή καθυστέρηση εκσπερμάτισης ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χορηγούνται στη φάση της οξείας κατάθλιψης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που τα συμπτώματα αντιστέκονται στα σταθεροποιητικά της διάθεσης ... More >>>

Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται ψυχιατρικά με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα τα οποία προκαλούν εξάρτηση και ουσιαστικά δεν θεραπεύουν την νόσο παρά μόνο μειώνουν την ένταση των συμπτωμάτων της ... More >>>

Το βέβαιο είναι πως ο ασθενής θεραπεύεται χωρίς να έχει ανάγκη τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Έρευνα σε 30.000 Ευρωπαίους σε 27 χώρες Καταφύγιο φαίνεται πως αποτελούν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα για μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων ... More >>>

Νεώτερα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα επιτελούν το έργο τους με ποικίλους μηχανισμούς ... More >>>

Επειδή τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά σε όλες τις μορφές κατάθλιψης, είναι πιθανό ότι όλοι οι αιτιολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάθλιψη δρούν τελικά μέσω αυτού του μηχανισμού ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ανάλογα με τον χημικό τους τύπο και τον μηχανισμό δράσης τους χωρίζονται στις εξής κύριες κατηγορίες : Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ ... More >>>

Τι παρενέργειες έχουν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ; Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση, δηλαδή να τα συνηθίσει ο οργανισμός με τον τρόπο που συνηθίζει τα ναρκωτικά ... More >>>

Οι παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι συνήθως ήπιες, σπάνια επιβάλλουν τη διακοπή της θεραπείας και στις περισσότερες περιπτώσεις εξαφανίζονται μετά από λίγες ημέρες χρήσης του φαρμάκου ... More >>>

Μύθος: Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα προκαλούν εθισμό και αλλάζουν την προσωπικότητα ... More >>>

Αλήθεια: Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν προκαλούν εθισμό και δεν αλλάζουν την προσωπικότητα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των οξέων καταθλιπτικών επεισοδίων, την ανακούφιση των πιο χρόνιων καταθλιπτικών συμπτωμάτων και την πρόληψη υποτροπιαζόντων καταθλιπτικών επεισοδίων ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ανάλογα με τον χημικό τους τύπο και τον μηχανισμό δράσης τους χωρίζονται στις εξής κύριες κατηγορίες : [1] Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ., Anafranil) και τα παρόμοια ετεροκυκλικά (π.χ ... More >>>

Πόσο γρήγορα λειτουργούν τα φάρμακα; Ολα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χρειάζονται περίπου 3-4 εβδομάδες για να λειτουργήσουν ... More >>>

Τι παρενέργειες έχουν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα; [1] Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση, δηλαδή να τα συνηθίσει ο οργανισμός με τον τρόπο που συνηθίζει τα ναρκωτικά ... More >>>

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα επιταχύνουν το σχηματισμό νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο και τελικά επαναφέρουν το μέγεθός του σε κανονικά επίπεδα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα λαμβάνονται για να διορθώνουν ανισορροπίες στα επίπεδα χημικών ουσιών (μεταβιβαστών όπως είναι η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη) στον εγκέφαλο ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου ακόμη και όταν ο ασθενής δεν πάσχει από κατάθλιψη ... More >>>

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση στους ιατρικούς κύκλους ότι τα «χάπια της ευτυχίας», όπως ονομάζονται τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα νέας γενιάς, αποδεικνύονται αναποτελεσματικά στους περισσότερους ασθενείς ... More >>>

Νέα, καλοσχεδιασμένη κλινική μελέτη, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Psychosomatic Medicine, επιβεβαιώνει ό,τι η συστηματική άσκηση είναι συγκρίσιμη με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα (και όχι η κατάθλιψη) προκαλούν καρδιακά προβλήματα - HealthyLiving.gr ... More >>>

ΥΓΕΙΑ Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα (και όχι η κατάθλιψη) προκαλούν καρδιακά προβλήματα ... More >>>

Επειδή τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά σε όλες τις μορφές κατάθλιψης, είναι πιθανό όλοι οι αιτιολογικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάθλιψη να δρουν τελικά μέσω αυτού του μηχανισμού ... More >>>

Τι παρενέργειες έχουν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ; Απάντηση: Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση, δηλαδή να τα συνηθίσει ο οργανισμός με τον τρόπο που συνηθίζει τα ναρκωτικά ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χρησιμοποιούνται και στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών και ιδιαίτερα της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, της διαταραχής πανικού και της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι χρήσιμα για όσους πάσχουν από μέτρια ή σοβαρή κατάθλιψη ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δρουν στον εγκέφαλο, επηρεάζοντας την δράση των νευροδιαβιβαστών του ... More >>>

Αυτά τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα (η παραλλαγή SSRIs, καθώς και άλλα νεότερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που είναι διαθέσιμα στην αγορά), στην πραγματικότητα είναι μια πολύ ασφαλέστερη εναλλακτική λύση από τα τρικυκλικά , επειδή έχουν λιγότερες παρενέργειες σε αντίθεση με τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Μερικές φορές, οι γιατροί όντως θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικότερο να αναμειγνύουν αυτά τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου, ο γιατρός μπορεί να χορηγήσει πράγματι μια ποικιλία αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για να βοηθήσει τον καταθλιπτικό ασθενή να θεραπευτεί ... More >>>

Τα αντι-αγχωτικά ή ηρεμιστικά ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνονται ως αντικαταθλιπτικά φάρμακα Ακόμα κι αν αυτά τα αντιαγχωτικά φάρμακα συνταγογραφούνται συχνά μαζί με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, δεν βοηθούν πραγματικά την θεραπεία της κατάθλιψης ... More >>>

Αν ζητήσετε από το γιατρό σας να μειώσει τη δοσολογία των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων μπορεί να σας βοηθήσει πραγματικά, ή να σας αλλάξει την ώρα της ημέρας που παίρνετε τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και αυτό μπορεί πραγματικά να βοηθήσει το πρόβλημα του ύπνου σας ... More >>>

ΜΥΘΟΣ: Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα προκαλούν εθισμό και αλλάζουν την προσωπικότητα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χρειάζονται μια περίοδο 2 με 3 εβδομάδων περίπου για να δράσουν, ωστόσο για να ξεπεραστεί το πρόβλημα πλήρως και ασφαλώς θα χρειαστεί να τα πάρουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δρουν αυξάνοντας τα επίπεδα αυτών των δύο νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο ... More >>>

Πολυάριθμες κλινικές μελέτες σε όλο τον κόσμο έχουν καταδείξει ότι η γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία είναι τόσο αποτελεσματική όσο και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Η τεκμηρίωση του ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί να ευθύνονται για αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας στην αρχική φάση της θεραπείας δεν είναι εύκολη υπόθεση ... More >>>

Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά για την επιτυχή καταπολέμηση της κατάθλιψης στους περισσότερους ασθενείς ... More >>>

Ιδιαίτερα, η στενή παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική και επιβάλλεται όταν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χορηγούνται για πρώτη φορά ή όταν οι δόσεις των φαρμάκων που χορηγούνται τροποποιούνται ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αποτελεσματικά στον πονοκέφαλο τάσεως, ακόμη και σε δόσεις κατά πολύ μικρότερες από αυτές που δίδονται για θεραπεία άγχους ή μελαγχολίας ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα λειτουργούν με την αύξηση του ποσού των ενεργών νευροδιαβιβαστών στη σύναψη, την ενίσχυση κατά συνέπεια της νευρωνικής δραστηριότητας και την βελτίωση της διάθεσης ... More >>>

Η αλήθεια ίσως είναι κάπου στη μέση! Στα τέλη του 2004 αναγγέλθηκε από το FDA (οργανισμός των ΗΠΑ, αντίστοιχος με τον ελληνικό ΕΟΦ) ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί να συνδεθούν με την αυτοκτονία εφήβων ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα SNRI δεν πρέπει να ληφθούν από ασθενείς που παίρνουν επίσης τους ανασταλτικούς παράγοντες οξειδώσεων μονοαμίνης (MAOIs) ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα τρίτης γενιάς (Πίνακας 3) συνιστούν μια ετερογενή ομάδα φαρμάκων με διαφορετικές δράσεις, οι οποίες μπορεί να αποτελούν το θεραπευτικό μηχανισμό τους ή και όχι, αλλά αυτές θα μπορούσαν να προβλέψουν την εφαρμογή τους και σε συγκεκριμένες νευρολογικές διαταραχές ... More >>>

Όλα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα έχουν τη δυνατότητα μείωσης του ουδού για επιληπτικές κρίσεις, αλλά η δόση στην οποία αυτό συμβαίνει είναι υψηλότερη από τη συνήθη θεραπευτική δόση ... More >>>

Όλα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορούν να μειώσουν τον ουδό για επιληπτικές κρίσεις, αλλά αυτό συνήθως συμβαίνει σε δόσεις σημαντικά υψηλότερες από τη θεραπευτική δόση και ο συνολικός κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων με τη λήψη αντικαταθλιπτικών ανέρχεται στο 0,4% ... More >>>

Όλα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα εκτός της βουπροπιόνης είναι αποτελεσματικά για το χρόνιο άγχος, αλλά όπως και στη θεραπεία της κατάθλιψης, έτσι και εδώ μπορεί να χρειαστεί ένας μήνας ή και περισσότερο ώστε να υπάρξει θεραπευτική δράση ... More >>>

Όπως με όλα τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, η βελτίωση της διάθεσης θα φανεί μετά την πρώτη εβδομάδα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα πρέπει να ληφθούν τακτικά για τουλάχιστον 8 εβδομάδες προτού να εμφανιστεί η πλήρης θεραπευτική επίδραση ... More >>>

Αλήθεια: Οι περισσότεροι άνθρωποι που παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα πρέπει να τα λαμβάνουν συνεχώς για 6-9 μήνες ... More >>>

Μπορείς, ακόμα, να μάθεις για την φαρμακευτική αγωγή γύρω από την κατάθλιψη (αντικαταθλιπτικά φάρμακα) και να ρωτήσεις τον γιατρό σου αν νομίζει ότι την χρειάζεσαι ... More >>>

Το ενδιαφέρον για τη δυσθυμία μεγάλωσε όταν κάποια αντικαταθλιπτικά φάρμακα φάνηκε ότι έχουν μια πιό ειδική επίδραση σ'αυτή την μορφή, και έτσι σήμερα η τάση είναι να θεωρείται περισσότερο ως μια ειδική μορφή παρά ως τύπος προσωπικότητας ... More >>>

Τα νεότερα αντικαταθλιπτικά, όπως οι [SSRIs]], έχουν πολύ καλύτερο προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών, ωστόσο κάποια από τα παλιότερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα (τρικυκλικά) ίσως έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα ... More >>>

Αντιφλεγμονώδη φάρμακα μειώνουν την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιούνται ευρέως αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Αντιφλεγμονώδη φάρμακα μειώνουν την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιούνται ευρέως αντικαταθλιπτικά φάρμακα Published on April 26, 2011 at 7:54 AM · 1 Comment Tweet ... More >>>

Η ψυχιατρική καταστέλλει τις εκδηλώσεις της αντίδρασης στο στρες με αντικαταθλιπτικά φάρμακα τα οποία ο ασθενής θα πρέπει να παίρνει σε όλη του την ζωή ... More >>>

Επεισόδια κατάθλιψης που έμειναν χωρίς αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή είχαν μικρή διάρκεια θεραπείας, σημαίνουν: και συχνότερα μελλοντικά επεισόδια κατάθλιψης, και με μεγαλύτερη βαρύτητα ... More >>>

Μετά τη χορήγηση ηλεκτροσόκ, οί ασθενείς χρειάζονται θεραπεία συντήρησης με αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Τα πρώτα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι τα τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθλιπτικά (χλωριμιπραμίνη, αμιτριπτυλίνη, μαπροτιλίνη, νορτριπτυλίνη κ.α.) ... More >>>

Αυτό φαίνεται να ισχύει τόσο με τα νεώτερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα SSRI (εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, η κατηγορία στην οποία ανήκει το Prozac) όσο και με την παλαιότερη κατηγορία των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών ... More >>>

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον υποψήφιο διδάκτορα Κρίστοφ Άνακερ, πρόσθεσαν στις καλλιέργειες διάφορα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, μεταξύ άλλων το Zoloft της Pfizer ... More >>>

Μικροί αριθμοί ατόμων που έχουν σοβαρή κατάθλιψη η οποία δεν περνά, μπορεί να χρειάζεται να παραμένουν σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα μόνιμα ... More >>>

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι ορισμένα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, είναι σε θέση να ανακουφίζουν από χρόνιο πόνο ... More >>>

Οι ασθενείς που υποφέρουν από χρόνιο πόνο, είναι καλό να συζητούν τα εν λόγω θέματα με τους γιατρούς τους και να ζητούν να εξεταστεί κατά πόσο παλαιότερα ή νεότερα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, μπορεί να είναι μια επιλογή για την περίπτωση τους ... More >>>

Αντικαταθλιπτικά φάρμακα, όπως σερταλίνη (Seropram), βενλαφαξίνη (Efexor), και φλουοξετίνη (Ladose), έχουν χρησιμοποιηθεί με κάποια επιτυχία στην επιλόχεια κατάθλιψη ... More >>>

Αντικαταθλιπτικά φάρμακα: Συνταγογραφούνται από τους γιατρούς όταν η σωματική άσκηση και η ψυχοθεραπεία δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ... More >>>

Ορισμένα άτομα με κατάθλιψη χρειάζονται θεραπεία με χορήγηση φαρμάκων και στις περιπτώσεις αυτές ο ιατρός χορηγεί αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα γονίδιο που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της κατάθλιψης, ένα εύρημα που μπορεί να οδηγήσει σε νέα αντικαταθλιπτικά φάρμακα για αυτή την ευρέως διαδεδομένη ψυχική διαταραχή ... More >>>

Ψυχική υγεία Υγεία & ζωή «Κωνσταντίνος Ζαχαράκης» αγχολυτικά Άγχος αντικαταθλιπτικά φάρμακα διαταραχές διάθεσης διαταραχές ύπνου Κατάθλιψη μελαγχολία νευροδιαβιβαστές νευροληπτικά νοραδρεναλίνη ντοπαμίνη παρενέργειες αντικαταθλιπτικώ σεροτονίνη ψυχικές διαταραχές Υγεία & Ζωή promoted Συγγραφέας:  ... More >>>

Η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο από ιατρό και κλινικό ψυχολόγο και θεραπεύεται με ψυχοθεραπεία ή αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Πολλά νέα αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορούν να αλλάξουν τα επίπεδα ορισμένων νευροδιαβιβαστών - δηλαδή των χημικών ουσιών που μεταβιβάζουν τη νευρική διέγερση από τον ένα νευρώνα στον άλλο - και πιο συγκεκριμένα στις χημικές ουσίες του εγκεφάλου όπως την σερετονίνη και την νορεπινεφρίνη ... More >>>

Μετά τη χορήγηση ηλεκτροσόκ, οι ασθενείς χρειάζονται θεραπεία συντήρησης με αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Αντικαταθλιπτικα φαρμακα ladose - Ψυχική υγεία - Απαντήσεις στο Rotise.gr   ... More >>>

Όπως συμβαίνει και με άλλα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, η μιρταζαπίνη δεν ανακουφίζει από τα συμπτώματα άμεσα αλλά ύστερα από μερικές εβδομάδες ... More >>>

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ασθενείς κάτω των 18 ετών εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως προσπάθεια αυτοκτονίας, σκέψεις αυτοκτονίας και εχθρικότητα (κυρίως επιθετικότητα, αντιδραστική συμπεριφορά και θυμό) όταν έλαβαν αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Υπάρχουν δύο βασικές ομάδες αντικαταθλιπτικών, τα νεότερα φάρμακα (τα με διπλό μηχανισμό δράσης σκευάσματα και οι SSRIs) και τα παλαιά Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα και οι αναστολείς ΜΑΟ ... More >>>

Οι συνήθεις μορφές θεραπείας της κατάθλιψης είναι η φαρμακευτική θεραπεία (αντικαταθλιπτικά φάρμακα), η ψυχοθεραπεία ή ο συνδυασμός τους ... More >>>

Ο μοναδικός σκοπός τους είναι να βοηθήσουν να ηρεμήσουν τα νεύρα του ατόμου που έχει λόγο να πάρει αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι έγκυες γυναίκες που χρησιμοποιούν αντικαταθλιπτικά έχουν περισσότερες πιθανότητες να   αποβάλουν από εκείνες που δεν παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Tags: Ψυχική υγεία Υγεία & ζωή «Κωνσταντίνος Ζαχαράκης» αγχολυτικά Άγχος αντικαταθλιπτικά φάρμακα διαταραχές διάθεσης διαταραχές ύπνου Κατάθλιψη μελαγχολία νευροδιαβιβαστές νευροληπτικά νοραδρεναλίνη ντοπαμίνη παρενέργειες αντικαταθλιπτικών σεροτονίνη ψυχικές διαταραχές Υγεία & Ζωή promoted ... More >>>

Tags: Ψυχική υγεία Υγεία & ζωή «Κωνσταντίνος Ζαχαράκης» αγχολυτικά Άγχος αντικαταθλιπτικά φάρμακα διαταραχές διάθεσης διαταραχές ύπνου Κατάθλιψη μελαγχολία νευροδιαβιβαστές νευροληπτικά νοραδρεναλίνη ντοπαμίνη παρενέργειες αντικαταθλιπτικώ σεροτονίνη ψυχικές διαταραχές Υγεία & Ζωή promoted ... More >>>

Ειδικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα ρυθμίζουν τις βιοχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο και σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία μπορεί το άτομο που πάσχει από κατάθλιψη να θεραπευτεί πλήρως και να έχει μια φυσιολογική ζωή ... More >>>

ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι περισσότεροι άνθρωποι που παίρνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα πρέπει να τα λαμβάνουν συνεχώς για 6-9 μήνες ... More >>>

Η αντικαταθλιπτική επίδραση της σωματικής άσκησης είναι συγκρίσιμη με ισχυρά αντικαταθλιπτικά φάρμακα όπως το Sertraline ... More >>>

Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες επισημαίνουν τον πιθανό κίνδυνο αύξησης σκέψεως και συμπεριφοράς αυτοκαταστροφής και αυτοκτονίας σε ενήλικες που λαμβάνουν θεραπεία με αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Για τους λόγους αυτούς, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών ( Food and Drug Administration , FDA ) , πριν από ένα χρόνο, είχε εκδώσει οδηγίες για περισσότερη προσοχή στους ασθενείς που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Το Φθινόπωρο του 2004, το FDA είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πράγματι στα παιδιά υπάρχει μια πραγματική αλλά μικρή αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης συμπεριφοράς αυτοκτονίας στα παιδιά που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα ... More >>>

Συζητήσεις επί...ΘΗΤΕΙΑ • Προβολή θέματος - Στρατος,οπλο και αντικαταθλιπτικα φαρμακα ... More >>>

Ερευνητές που επανεξέτασαν παλαιότερες κλινικές κλινικές μελέτες, ορισμένες από τις οποίες δεν είχαν δημοσιευτεί από τις φαρμακοβιομηχανίες, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά φάρμακα προσφέρουν περιορισμένη βελτίωση και ίσως είναι κατάλληλα μόνο στα σοβαρότερα περιστατικά ... More >>>

Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό με τα παλαιότερα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα, αλλά όχι με τους SSRIs ... More >>>

Τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά φάρμακα επιτυγχάνουν κανονικά αυτήν την επίδραση με το φράξιμο των πρωτεϊνών μεταφορέων που απορροφούν εκ νέου ορισμένους νευροδιαβιβαστές, ως εκ τούτου οι ανασταλτικοί παράγοντες λέγονται "αναστολείς της επαναπρόσληψης" ... More >>>

Υπό αυτήν τη γνώση, όλοι οι παιδιατρικοί ασθενείς που θεραπεύονται με αντικαταθλιπτικά φάρμακα για οποιαδήποτε ένδειξη, πρέπει να ελέγχονται με προσοχή για τυχόν κλινική επιδείνωση, εμφάνιση αυτοκτονικότητας και οποιαδήποτε άλλη ανώμαλη συμπεριφορά, ειδικά κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης θεραπείας, και οποτεδήποτε αλλάζουν τη δόση ... More >>>

Οι ενήλικοι ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη ή συνύπαρξη κατάθλιψης με άλλη ψυχιατρική ασθένεια που λαμβάνουν SNRIs ή οποιαδήποτε άλλα αντικαταθλιπτικά φάρμακα πρέπει να ελέγχονται επίσης προσεκτικά για τυχόν κλινική επιδείνωση και εμφάνιση αυτοκτονικότητας, ειδικά κατά τη διάρκεια της αρχής της θεραπείας και της αλλαγής δόσης αργότερα ... More >>>

Επεισόδια κατάθλιψης που έμειναν χωρίς αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή είχαν μικρή διάρκεια θεραπείας, σημαίνουν: ... More >>>

Τα κοινά αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι ένα "ψέμα"! 26 Φεβρουαρίου 2008, 18:41 ... More >>>

Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα (TCAs, Πίνακας 1) έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από νεότερα περισσότερο ανεκτά φάρμακα κατά της κατάθλιψης και του άγχους όταν πρόκειται για την αρχική θεραπεία και ειδικότερα, από τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) ... More >>>

Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι επίσης αντιαρρυθμικά τύπου Ia με δράσεις παρόμοιες με εκείνες της κινιδίνης, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα για τους ασθενείς με καρδιακό αποκλεισμό ... More >>>

Η υπερδοσολογία αμοξαπίνης έχει σχετισθεί με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, σε σύγκριση με άλλα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, λόγω των ανθεκτικών στην αγωγή επιληπτικών κρίσεων που προκαλεί, αλλά αυτό δεν έχει αποτελέσει πρόβλημα σε θεραπευτικές δόσεις ... More >>>

Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρμακα κατατάσσονται στις καλύτερα τεκμηριωμένες θεραπείες για το χρόνιο άλγος, με αναγκαίο αριθμό προς θεραπεία [number needed to treat: ΝΝΤ] για μια τουλάχιστον μέτρια ανακούφιση του άλγους της τάξης του 3,6 ... More >>>

Στη συνέχεια εφάρμοσαν τη θεραπεία αυτή σε άλλους 14 ασθενείς που είχαν υποστεί υποτροπιάζοντα μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια, οι οποίοι δεν είχαν απαντήσει σε τουλάχιστον τέσσερις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης αυτής με αντικαταθλιπτικά φάρμακα, της ψυχοθεραπείας βάσει τεκμηρίωσης και της ECT (εκτός από τρεις ασθενείς) ... More >>>

Αυτά τα φάρμακα/ναρκωτικά που κάποιες φορές ονομάζονται «ντάουνερς», υπάρχουν σε ταμπλέτες διαφόρων χρωμάτων και κάψουλες ή διατίθενται σε υγρή μορφή ... More >>>

Κάποια φάρμακα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία όπως το Ζιπρέξα, το Σεροκέλ και το Χαλντόλ, είναι γνωστά ως «μείζονα ηρεμιστικά» ή «αντιψυχωτικά», καθώς υποτίθεται ότι μειώνουν τα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας ... More >>>

Αυτά τα φάρμακα/ναρκωτικά μπορεί επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο του υψηλού σακχάρου στο αίμα, του διαβήτη, και της αύξησης βάρους (έχουν αναφερθεί περιστατικά αύξησης βάρους έως και 50 κιλών) ... More >>>

Αλήθεια: Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και τα αντικαταθλιπτικά έχουν παρενέργειες και η αύξηση του σωματικού βάρους είναι συχνά μία από αυτές ... More >>>

Λαμβάνουν φάρμακα ή ναρκωτικές ουσίες που είναι πιθανό να προκαλέσουν κατάθλιψη σε ορισμένα άτομα. ... More >>>

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται φάρμακα χημειοθεραπείας, το φάρμακο ορμονικής θεραπείας tamoxifen (ταμοξιφαίνη)*1 και άλλο ένα σκεύασμα για τη θεραπεία του καρκίνου που ονομάζεται imatinib (glivec)*2 .   ... More >>>

Τα περισσότερα φάρμακα ενεργούν είτε στην νοραδρεναλίνη, είτε στην σεροτονίνη είτε και στα δύο αυτά συστήματα νευρομεταβιβαστών ... More >>>

Υπάρχουν και πολλά άλλα φάρμακα που δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ... More >>>

Τα μόνα φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση και δρούν στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι οι βενζοδιαζεπίνες (τα γνωστά ηρεμιστικά-αγχολυτικά, όπως το Tavor, Stedon, Tranxene, Xanax κ.λ.π) όταν παίρνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς τις οδηγίες γιατρού ... More >>>

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τις επιχορηγήσεις της Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ , και τα φάρμακα δόθηκαν από τον κατασκευαστή του paroxetine, GlaxoSmithKline ... More >>>

Οι τριπτάνες, που είναι ειδικά αντιημικρανικά φάρμακα, αποτελούν την πρώτη επιλογή γιθα τη θεραπεία των μέτριας ή μεγάλης έντασης ημικρανικών κρίσεων ... More >>>

Υπάρχουν ασθενείς που εξ αιτίας της φτωχής απάντησης των πονοκεφάλων τους στα συνήθη αναλγητικά καταλήγουν να λαμβάνουν τέτοια φάρμακα κατά κόρον και σχεδόν καθημερινά, συχνά αναμειγνύοντάς τα ... More >>>

Στην περίπτωση που δεν επέλθει ανακούφιση ή που από το ιστορικό χρήσης παρακεταμόλης δεν αναμένεται ανακούφιση, εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑ) φάρμακα, με συνηθέστερο εκπρόσωπο την ασπιρίνη ... More >>>

Εάν η κεφαλαλγία συμβαίνει πάνω από 1-2 φορές την εβδομάδα απαιτεί καθημερινή θεραπεία για ένα διάστημα, με φάρμακα που θα επιλέξει ο νευρολόγος ... More >>>

Τα τωρινά φάρμακα που έχουν εγκριθεί για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης δεν θεωρούνται εθιστικά ... More >>>

Όπως με τα περισσότερα φάρμακα, υπάρχει επίσης η πιθανότητα παρενεργειών με τα αντικαταθλιπτικά χάπια ... More >>>

Ποια είναι τα οργανικά αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας; H οργανικής αιτιολογίας στυτική δυσλειτουργία διακρίνεται σε: * Αγγειακή * Νευρογενή * Ορμονική * Ανατομική * Οφειλόμενη σε φάρμακα και . ... More >>>

Αύξηση παρουσιάζουν τα φάρμακα κατά της υπερκινητικότητας που συνταγογραφούνται σε παιδιά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα στη Βρετανία ... More >>>

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι Τόρις, ανοδικές τάσεις επικρατούν και στα αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωτικά φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ανηλίκους, ιδίως στις ηλικίες κάτω των 16 ετών (αύξηση 6%) ... More >>>

Η σκιώδης υπουργός υγείας της Βρετανίας, Αν Μίλτον, υπογραμμίζει ότι «τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι ολοένα περισσότεροι ειδικοί συνταγογραφούν φάρμακα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά, ενώ έχει αποδειχθεί ... More >>>

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σπίγγος Πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν πως κάποια συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα μπορεί να επιφέρουν παρενέργειες στη σεξουαλική τους ζωή ... More >>>

Τι να προσέξετε: Αποφύγετέ το αν έχετε υψηλή πίεση ή καρδιαγγειακές παθήσεις, αν λαμβάνετε κορτικοστεροειδή ή φάρμακα για διαβήτη, υψηλή πίεση ή καρδιακά νοσήματα ... More >>>

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά «βραχυπρόθεσμα έχει παρόμοια αντικαταθλιπτική αποτελεσματικότητα με τη βενλαφαξίνη, τη φλουοξετίνη και τη σερτραλίνη ενώ μακροπρόθεσμα λιγότεροι ασθενείς που λαμβάνουν αγομελατίνη ξανακυλούν (24%) σε σχέση με όσους λαμβάνουν εικονικά φάρμακα» ... More >>>

Τα σταθεροποιητικά της διάθεσης είναι φάρμακα που διασφαλίζουν ότι η διάθεση του ατόμου όχι μόνο θα γίνει αλλά και θα παραμείνει φυσιολογική ... More >>>

Όλα τα προαναφερθέντα φάρμακα δε διαφέρουν μόνο στην αποτελεσματικότητά τους, αλλά και στις ανεπιθύμητες ενέργειές τους ... More >>>

Σε πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές έλαβαν μοντέλα ζώων με αντικαταθλιπτικά με την παρουσία ή την απουσία της αντιφλεγμονώδη φάρμακα ... More >>>

Ο Δρ Greengard πρόσθεσε: «Πολλά ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ έχουν επίσης αρθριτικές ή σχετίζονται με ασθένειες και ως εκ τούτου λαμβάνουν τα δύο αντικαταθλιπτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα ... More >>>

Σε αυτούς τους ασθενείς με συναισθηματικές διαταραχές η ψυχιατρική χορηγεί χημικά φάρμακα που καταστέλλουν τις πνευματικές ιδιότητες και τον ψυχικό κόσμο τους ... More >>>

Όταν ο ασθενής αυτός ξεκινήσει να παίρνει ψυχοτρόπα φάρμακα, τότε η ικανότητα αποκατάστασης της νόσου από την ομοιοπαθητική μειώνεται, λόγω του ότι τα χημικά φάρμακα παρακωλύουν την δράση των ομοιοπαθητικών ... More >>>

Από την άλλη πλευρά ο ασθενής λαμβάνοντας τα χημικά φάρμακα αναπτύσσει μια σχέση εξάρτησης με αυτά και του είναι αδιανόητο να κατανοήσει πως θεραπεία σημαίνει ελευθερία όχι μόνο από την εμμονή της αυτοκτονίας αλλά και από την καθημερινή πατερίτσα τωυ χαπιών του ... More >>>

Η ομοιοπαθητική αποκαθιστά πλήρως σταδιακά όλες αυτές τις αγχωτικές διαταραχές .Το άτομο απολαμβάνει την ζωή χωρίς άγχος, πανικούς και κυρίως χωρίς χημικά φάρμακα ... More >>>

Το σημαντικότερο από όλα είναι πως το παιδί παίρνει τα ομοιοπαθητικά φάρμακα τα οποία σημειωτέον δεν έχουν καμία παρενέργεια, μόνο για το χρονικό διάστημα της θεραπείας και όχι μόνιμα όπως πιθανόν να συμβαίνει με τα χημικά φάρμακα ... More >>>

Σκοπός της ομοιοπαθητική ς είναι η κατάκτηση της υγείας χωρίς να παίρνει κάποιος καθημερινά τα φάρμακά του ... More >>>

Ποια φάρμακα σας παχαίνουν; Μάθετε πόσα κιλά κινδυνεύετε να πάρετε, γιατί, αλλά και πώς θα τα αποφύγετε ... More >>>

Ποια φάρμακα παχαίνουν; Κυρίως τα αντικαταθλιπτικά, ενώ ακολουθούν τα σκευάσματα για το διαβήτη, κάποια ορμονικά, η κορτιζόνη και τα αντισυλληπτικά ... More >>>

Κάποια φάρμακα που δίνονται για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, όπως η ψύχωση (αντιψυχωτικά φάρμακα), η διπολική διαταραχή (λίθιο) και η κατάθλιψη (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά), περιλαμβάνουν στις παρενέργειές τους την αύξηση βάρους ... More >>>

Πρέπει να τονιστεί ότι από τα αντιψυχωτικά φάρμακα η ολανζαπίνη και κλοζαπίνη είναι αυτές που έχουν σχετιστεί με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σωματικού βάρους: μέχρι να τα συνηθίσει ο οργανισμός, μπορεί να προσθέτουν μέχρι και ένα κιλό ανά μήνα ... More >>>

Σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετώπισης αλλεργιών, καθώς και για το αλλεργικό συνάχι, φάρμακα όπως η κυπροεπταδίνη επίσης μπορεί να οδηγήσουν στην αύξηση του σωματικού βάρους ... More >>>

Οι γιατροί θεωρούν ότι αυτά τα φάρμακα δεν προκαλούν σοβαρό πρόβλημα αύξησης βάρους: Συνήθως δεν ξεπερνάει τα 1-2 κιλά ... More >>>

Αποφύγετε τα φάρμακα που περιέχουν προπανολόλη και προτιμήστε τα άλλα, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας ... More >>>

Αλτσχάιμερ άσκηση γυμναστική δίαιτα διατροφή έρευνα κάπνισμα καρκίνος μυστικά διατροφής παιδιά παχυσαρκία υγεία υγιεινή διατροφή ύπνος φάρμακα ... More >>>

Συνήθως περιλαμβάνει φάρμακα αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά, νευροληπτικά, σταθεροποιητές της διάθεσης κ.α ... More >>>

Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και τα αντικαταθλιπτικά έχουν κάποιες παρενέργειες και η αύξηση του σωματικού βάρους είναι συχνά μία από αυτές ... More >>>

Στο ίδιο περίπου διάστημα παρατηρήθηκε ότι ασθενείς που έπαιρναν κάποια φάρμακα για την ρύθμιση της υψηλής αρτηριακής τους πίεσης πάθαιναν σαν παρενέργεια κατάθλιψη ... More >>>

Το επόμενο βήμα ήταν να παρασκευαστούν φάρμακα που αύξαναν την συγκέντρωση των νευρομεταβιβαστών αυτών στον εγκέφαλο ... More >>>

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα φάρμακα αυτά ήταν ικανά να θεραπεύσουν ασθενείς με κατάθλιψη ... More >>>

Η κατάθλιψη μπορεί να προκληθεί από φάρμακα που λαμβάνονται για άλλους λόγους όπως η κορτιζόνη, τα αντιυπερτασικά, τα ανοσοκατασταλτικά κ.α Οργανικοί λόγοι ... More >>>

Σε πολλά υποσχόμενη αγορά αναδεικνύονται για τις φαρμακοβιομηχανίες, ελληνικές και πολυεθνικές, τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών ... More >>>

Η εταιρεία αποτελεί αποκλειστικό εκπρόσωπο της Εli Lilly στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που έχουν παράδοση στα φάρμακα κατά των ψυχικών νόσων ... More >>>

Τα φάρμακα κατά των παθήσεων του νευρικού συστήματος, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, ενδέχεται να αυξηθούν φέτος γύρω στο 10% (μέχρι τώρα αυξάνονται κατά 7%) εμφανίζοντας υψηλότερους ρυθμούς από την πορεία της συνολικής αγοράς φαρμάκων, η οποία “βλέπει” άνοδο πωλήσεων κατά 7% περίπου ... More >>>

Τα φάρμακα κατά των παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία μετά τα φάρμακα για τα καρδιαγγειακά και το πεπτικό σύστημα ... More >>>

Άλλωστε, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία μετά τα φάρμακα για τα καρδιαγγειακά και το πεπτικό σύστημα ... More >>>

Οστεοπόρωση, αυξάνει διαρκώς τα ποσοστά της Ο θυρεοειδής αδένας και οι διάφορες παθήσεις του Τα φάρμακα, οι κίνδυνοι και η ορθή χρήση τους 2 στους 10 Έλληνες έχουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμιση Με δυο μαμάδες.. ... More >>>

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε φάρμακα στην Ψυχιατρική, πού αυξάνουν τα ενδοσυναπτικά επίπεδα της σεροτονίνης (τα SSRI) ή και των δύο (τα SNRI) ... More >>>

Μύθος: Πήρα θεραπευτική αγωγή για ένα επεισόδειο κατάθλιψης και τώρα που νοιώθω καλά, θα σταματήσω τα φάρμακα ... More >>>

Τόσο τα φάρμακα όσο και το ηλεκτροσόκ είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά στη θεραπεία των Καταθλιπτικών Διαταραχών - κυρίως της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής και ιδιαίτερα αν υπάρχουν ψυχωτικά στοιχεία και/ή σωματικά (φυτικά) συμπτώματα ... More >>>

Μελέτες με τα τρικυκλικά φάρμακα έχουν δείξει ότι μεταξύ 50% και 85% των ασθενών με μονοπολική κατάθλιψη βελτιώνονται ύστερα από θεραπεία με αυτά ... More >>>

Η θεραπεία του οξέος μανιακού επεισοδίου περιλαμβάνει κυρίως φαρμακοθεραπεία (αντιψυχωτικά, λίθιο, άλλα αντιμανιακό φάρμακα, βενζοδιαζεπίνες) και τοποθέτηση ορίων στη μανιακή συμπεριφορά του ασθενή ... More >>>

Πρόσφατα, έχει διαδοθεί η χρήση ορισμένων αντιεπιληπτικών για τη θεραπεία της οξείας μανίας, είτε ως πρόσθετη βοήθεια στα φάρμακα που ήδη περιγράψαμε είτε ως υποκατάστατα τους ... More >>>

Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν τη διαταραχή αυτή περιλαμβάνουν αναισθητικά, αναλγητικά, αντιχολινεργικά, αντιεπιληπτικά, αντιυπερτασικά, αντιπαρκινσονικά, φάρμακα για το έλκος ή για την καρδιά, αντισυλληπτικά, ψυχοτρόπα φάρμακα (π.χ ... More >>>

Σημειώνουμε ιδιαίτερα ορισμένα φάρμακα που έχουν μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσουν κατάθλιψη: ρεσερπίνη, κορτικοστεροειδή, αναβολικά στεροειδή ... More >>>

Αν συνεχίζουν για κάποιο διάστημα, μπορεί να δοθούν τα κατάλληλα ψυχιατρικά φάρμακα ... More >>>

Οι ενοχλητικές ανεπιθύμητες ενέργειες (ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, θάμβος οράσεως, ζάλη, διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας), που υπονομεύουν τη συνεργασία (συμμόρφωση) των ασθενών, δημιούργησαν την ανάγκη να παραχθούν φάρμακα περισσότερο ασφαλή και καλύτερα ανεκτά ... More >>>

Υπάρχουν δύο θεραπείες, η φαρμακευτική με αντικαταθλιπτικά και άλλα φάρμακα, η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και ο συνδυασμός και των δύο ... More >>>

Αν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται ανταπόκριση, μια άλλη επιλογή που μπορεί να εξετάσει ο γιατρός σας είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ΗΣΘ), η οποία είναι   μια από τις αποτελεσματικότερες θεραπείες για την κατάθλιψη, ιδιαίτερα σε σοβαρές περιπτώσεις που δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες ή σε άτομα που δεν μπορούν να λάβουν φάρμακα ... More >>>

Κεντρική Διαταραχές Ψυχοθεραπεία Φάρμακα Εμπειρίες Editorial Συντελεστές Επικοινωνία ... More >>>

Ποια φάρμακα χρησιμοποιούνται στην κατάθλιψη; Υπάρχουν πολλά είδη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ... More >>>

Ladose, Seropram, Seroxat, Zoloft, Dumyrox κ.λ.π) [4] Aναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης (Efexor, Efexor XR) Υπάρχουν και πολλά άλλα φάρμακα που δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες ... More >>>

Όπως όλα τα φάρμακα τα αντικαταθλιπτικά χάπια μπορούν να προκαλέσουν ήπιες, και συνήθως προσωρινές παρενέργειες σε μερικούς ανθρώπους ... More >>>

Η έρευνα εστιάζει σε περισσότερα εκλεκτικά φάρμακα για την κατάθλιψη που παράγουν τις λιγότερες και τις λιγότερο προβληματικές παρενέργειες ... More >>>

Σε κάθε οικογένεια φαρμάκων, όπως τα αντικαταθλιπτικά, υπάρχουν διάφορα παρόμοια φάρμακα που άλλα ταιριάζουν περισσότερο και άλλα λιγότερο σε διαφορετικούς ανθρώπους ... More >>>

FAQ (συχνές ερωτήσεις) Άγχος Ακαδημαϊκά προβλήματα Γενικά προβλήματα υγείας Δυσκολίες με την οικογένεια Προβλήματα διάθεσης - μελαγχολία Προβλήματα διατροφής Σεξουαλικές δυσκολίες Σεξουαλικός προσανατολισμός Συμβουλευτική - ψυχοθεραπεία Δεοντολογία Μορφές ψυχοθεραπείας Φάρμακα Τραυματικά γεγονότα Χρήση ουσιών ... More >>>

Μπορεί να χρειάζεται να σταματάτε κάποια φάρμακα σταδιακά για να δίνετε στο σώμα σας ευκαιρία να προσαρμόζεται ... More >>>

Είναι σημαντικό να λέτε στο γιατρό σας ποια άλλα φάρμακα παίρνετε συμπεριλαμβανομένων γιατρικών από βότανα, για να ελέγχετε κατά πόσον είναι ασφαλές να παίρνετε και αντικαταθλιπτικά επίσης ... More >>>

Μερικά φάρμακα όταν λαμβάνονται με άλλα φάρμακα μπορούν να προκαλούν σοβαρές και επικίνδυνες παρενέργειες ... More >>>

Οι μελέτες δείχνουν ότι συγκεκριμένα φάρμακα επηρεάζουν τους τρόπους που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στα ηθικά διλήμματα, αυξάνοντας την αίσθηση της ενσυναίσθησης (συναισθηματικής ταύτισης), με την υπαγωγή σε μία ομάδα και μειώνοντας την επιθετικότητα" ... More >>>

Ο μηχανισμός με τον οποίο τα εν λόγω φάρμακα εξουδετερώνουν τον πόνο σε πολλές διαφορετικές παθήσεις, δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητός ... More >>>

Υπάρχουν 2 κατηγορίες νεότερων αντικαταθλιπτικών φαρμάκων που έχουν λιγότερες παρενέργειες από τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά που είναι παλαιότερα φάρμακα και χρησιμοποιούνται κάποτε για την καταπολέμηση του χρόνιου πόνου ... More >>>

Οι ασθενείς με χρόνιο πόνο που λαμβάνουν φάρμακα αυτής της κατηγορίας, αναφέρουν ανακούφιση ... More >>>

Φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά είναι πιο αποτελεσματικά στην καταπράυνση του πόνου από τους επιλεκτικούς αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πόνους που προκαλούνται από νεύρα που έχουν υποστεί βλάβες (διαβήτης, έρπης ζωστήρας, εγκεφαλικά επεισόδια) ... More >>>

Τα συγκεκριμένα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται με προσοχή και για μικρό χρονικό διάστημα, αφού τα περισσότερα από αυτά είναι δυνατόν να προκαλέσουν εθισμό και εξάρτηση ... More >>>

Τα περισσότερα από τα παλιά φάρμακα, όπως οι ΜΑΟΙs και τα TCAs έχουν λιγότερο ευνοϊκό προφίλ παρενεργειών σε σχέση με τα νέα φάρμακα όπως τα SSRIs , τους αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης ? νορεπινεφρίνης (SNRIs), και τα άτυπα αντικαταθλιπτικά ... More >>>

Ομάδα Βρετανών ειδικών που ανέλυσε τα δεδομένα 47 κλινικών δοκιμών, πολλά από τα οποία είχαν αποκρύψει οι φαρμακοβιομηχανίες, ανακοίνωσε, χτες, ότι το Prozac, το αντικαταθλιπτικό με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως και άλλα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας δεν έχουν μεγαλύτερη επίδραση από τα ψευδοφάρμακα ... More >>>

Τα φάρμακα αυτά έχουν επανειλημμένα ενοχοποιηθεί για σοβαρές παρενέργειες - τάσεις αυτοκτονίας και εθισμό, γι αυτό και, πέραν του Prozac, έχει απαγορευτεί η χορήγησή τους σε παιδιά με συμπτώματα κατάθλιψης ... More >>>

Παράλληλα με τα φάρμακα οι ομάδες υποστήριξης μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα να αντιμετωπίσουν μείζονες αλλαγές ζωής που απαιτούν νέες δεξιότητες αντιμετώπισης ή κοινωνική στήριξη και οι ψυχοθεραπείες είναι εξίσου χρήσιμες στη θεραπεία της κατάθλιψης ... More >>>

Κατά τη χορήγηση ενός τέτοιου φαρμάκου ο ιατρός θα πρέπει να εξηγήσει σαφώς τη δοσολογία που πρέπει να πάρει ο ασθενής και να συζητήσει μαζί του τις πιθανές παρενέργειες και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις του αντικαταθλιπτικού με άλλα φάρμακα ... More >>>

Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε τα φάρμακα σας ή να συζητήσετε το θέμα αυτό με τον ιατρό σας ... More >>>

Ορισμένα άτομα μπορεί να χρειαστεί να παίρνουν φάρμακα σε όλη τους τη ζωή προκειμένου να αποφύγουν τις υποτροπές ... More >>>

Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης είναι ένας νεώτερος τύπος αντικαταθλιπτικών που συνήθως έχουν λιγότερες και λιγότερο σοβαρές παρενέργειες από τα παλαιότερα φάρμακα και έτσι οι ασθενείς συνεχίζουν ευκολότερα τη λήψη τους ... More >>>

Η πλειοψηφία των ατόμων με κατάθλιψη βελτιώνεται σημαντικά με την κατάλληλη θεραπεία με φάρμακα ή ψυχοθεραπεία ... More >>>

Όπως και με τις άλλες θεραπείες της κατάθλιψης, η συνέχιση της θεραπείας είτε με φάρμακα είτε με αναμνηστικές συνεδρίες ΗΣΘ είναι συχνά απαραίτητη για την πρόληψη της υποτροπής ... More >>>

Φάρμακα που ανακουφίζουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης χορηγούνται εδώ και δεκαετίες ... More >>>

Σταθερότητα-Φύλαξη: Nα μην αναμιγνύεται με άλλα φάρμακα κατά την παρεντερική χορήγηση, επειδή το μίγμα που προκύπτει είναι ασταθές ... More >>>

Δεν παράγει ενεργούς μεταβολίτες και δεν εμφανίζει αξιόλογες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ... More >>>

Σε ασθενείς με γλαύκωμα, υπερτροφία του προστάτη ή άλλες αντενδείξεις σε αντιχολινεργικά φάρμακα, πρέπει να αποφεύγονται φαινοθειαζίνες ή θειοξανθένια με αυξημένες αντίστοιχες ιδιότητες, όπως η θειοριδαζίνη ... More >>>

Tο κακόηθες σύνδρομο από νευροληπτικά είναι μια εξαιρετικά σοβαρή ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση στα αντιψυχωσικά φάρμακα ... More >>>

Άλλες χρήσεις: Mερικά αντιψυχωτικά φάρμακα, κυρίως η χλωροπρομαζίνη και η αλοπεριδόλη, χρησιμοποιούνται σε μικρές δόσεις για την καταπολέμιση του επίμονου λόξυγγα ... More >>>

Aντενδείξεις: Yπερευαισθησία στο φάρμακο, βαριά μυασθένεια, οξεία δηλητηρίαση με αλκοόλη ή άλλα κατευναστικά του KNΣ φάρμακα. ... More >>>

Προσοχή στη χορήγηση: Tακτική παρακολούθηση του νατρίου του ορού ιδιαίτερα στους λαμβάνοντες και νατριουρητικά φάρμακα ... More >>>

Eνδείξεις: Συμπληρωματική θεραπεία εστιακών κρίσεων, με ή χωρίς γενίκευση εάν δεν ελέγχονται ικανοποιητικά με άλλα φάρμακα. ... More >>>

Aλληλεπιδράσεις: Tα αντιεπιληπτικά φάρμακα τα οποία επάγουν τα ηπατικά ένζυμα (φαινυτοΐνη, καρβαμεζαπίνη, κλπ.) αυξάνουν τον μεταβολισμό της. ... More >>>

Mεγαλύτερες δόσεις (30-50 mg) σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα-επαγωγείς των ηπατικών ενζύμων. ... More >>>

Aλληλεπιδράσεις: Σε ταυτόχρονη χορήγηση με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα υπάρχει αλληλεπίδραση στη στάθμη τους και ενδέχεται να αυξηθούν οι παρενέργειες των επιμέρους ουσιών ... More >>>

Πιθανή αλληλεπίδραση με φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω του ενζύμου P450 (θεοφυλλίνη, σιπροφλοξασίνη, σιμετιδίνη, κλπ.) όπου ίσως απαιτηθεί προσαρμογή της δόσης. ... More >>>

Aλληλεπιδράσεις: Aνταγωνίζεται τα αντιψυχωσικά φάρμακα, την μετοκλοπραμίδη και την δομπεριδόνη ... More >>>

Aλληλεπιδράσεις: Δεν υπάρχουν σχετικές κλινικές μελέτες αλλά πιθανώς φάρμακα που αναστέλλουν τη λειτουργία του ενζύμου CYP 1A2 (καφεΐνη, δικλοφαινάκη, διαζεπάμη, κ.ά.) ενδέχεται να μειώσουν την ταχύτητα αποβολής της ουσίας, ενώ όσες ουσίες την επάγουν (κάπνισμα τσιγάρων, ριφαμπικίνη, ομεπραζόλη) να την αυξήσουν. ... More >>>

Στο σύνδρομο Meniere μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ορισμένα αντιντοπαμινεργικά φάρμακα (βλ ... More >>>

Tα φάρμακα αυτά έχουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες των νευροληπτικών αλλά ηπιότερες στις αντιεμετικές δόσεις ... More >>>

Oρισμένοι χορηγούν τα φάρμακα αυτά και στην προεγχειρητική αγωγή, όταν υπάρχει ιστορικό εμέτων από γενική αναισθησία. ... More >>>

Aλληλεπιδράσεις: H ταυτόχρονη χορήγηση της ονδασετρόνης με ριφαμπικίνη ή άλλα φάρμακα που επάγουν ηπατικά ένζυμα, οδηγεί σε μικρότερες συγκεντρώσεις ονδασετρόνης στο πλάσμα και, συνεπώς, απαιτεί αύξηση της δοσολογίας. ... More >>>

Aλληλεπιδράσεις: H ταυτόχρονη χορήγηση τροπισετρόνης με ριφαμπικίνη ή άλλα φάρμακα που επάγουν ηπατικά ένζυμα μειώνει τη στάθμη της πρώτης και απαιτεί αύξηση της δοσολογίας. ... More >>>

Φάρμακα στην Ψυχιατρική της Ελλάδας, ψυχιατρικά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά, αγχολυτικά, υπνωτικά, αντιψυχωσικά, ύπνος, αϋπνία, κατάθλιψη ... More >>>

Φάρμακα στην Ψυχιατρική πού πριν 10 - 15 χρόνια ήταν πρώτης γραμμής, τώρα είναι εφεδρικά και κάποια σπάνια συνταγογραφούνται ... More >>>

Τα "Φάρμακα στην Ψυχιατρική της Ελλάδας : Αναλυτικός Οδηγός 2007", είναι γραμμένα και προγραμματισμένα από εμάς, έτσι ώστε να είναι πανεύκολο να βρεθεί ένα αγχολυτικό (ηρεμιστικό), ή αντικαταθλιπτικό ή αντιψυχωσικό ή υπνωτικό κλπ., σε κάποιο από τα 4 ευρετήρια που παρουσιάζουμε: ... More >>>

Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο πού παρουσιάζουμε τα Ψυχιατρικά Φάρμακα στην Ελλάδα , θα βοηθήσουμε να μπει μια τάξη σε αυτήν την αναρχία ... More >>>

Παρακαλούμε τις φαρμακευτικές εταιρίες να αποστέλλουν όλες τις αλλαγές και τα SPC που αφορούν τα φάρμακα στην ψυχιατρική , ώστε να είναι πληρέστερη και ακριβέστερη η καταγραφή τους στον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ... More >>>

Το μόνο που προσδοκούμε για τα ψυχιατρικά φάρμακα , είναι η ορθή και αποτελεσματική χρήση τους, με στόχο τη μέγιστη ωφέλεια των ψυχικά ασθενών ... More >>>

Ενημερώστε το γιατρό σας για άλλα φάρμακα που λαμβάνετε ή λάβατε πρόσφατα, ακόμη και για φάρμακα που λάβατε χωρίς ιατρική συνταγή ... More >>>

Όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα, το Mirrador ® Flash μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όχι απαραίτητα σε οποιονδήποτε το χρησιμοποιήσει ... More >>>

Λέξεις κλειδιά σε αυτή τη σελίδα: μέτρηση της κατάθλιψης, μύθοι και αλήθειες σχετικά με την κατάθλιψη, θεραπεία κατάθλιψης, SSRI, SNRI, Remeron, φάρμακα στην Ψυχιατρική, αντικαταθλιπτικά, κατάθλιψη ... More >>>

Oι αναστολείς της MAO έχουν μικρή χρησιμότητα, διότι θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τα τρικυκλικά και διότι μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις με τροφές και φάρμακα ... More >>>

Τα φάρμακα αυτά ενισχύουν την δράση της σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή στον εγκέφαλο και είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία ήπιας έως μέτριας κατάθλιψης ... More >>>

Με αυτή την κατηγορία φαρμάκων δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα αν χρειαστεί να λάβετε ταυτόχρονα και άλλα φάρμακα ... More >>>

Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι κάποια φάρμακα που αναστέλλουν την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης – άρα παρατείνουν την δράση της- στον εγκέφαλο (π.χ ... More >>>

Σχεδόν οι 8 στους 10 πάσχοντες από κατάθλιψη θεραπεύονται με επιτυχία, είτε με φάρμακα, είτε με ψυχοθεραπεία, είτε με το συνδυασμό τους ... More >>>

Συνήθως συστήνεται να παίρνει κανείς αυτά τα φάρμακα επιπλέον για 4 έως 9 μήνες μετά τη βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης ... More >>>

Οι συνηθέστεροι τύποι είναι δύο: Φάρμακα που αναστέλλουν την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης (ή/και της νοραδρεναλίνης): ... More >>>

Μορφή εκτύπωσης του: Ψυχολογία: Όσα θέλουμε να μάθουμε για την καταθλιψη – Πώς να την αντιμετωπίσουμε, τρόποι θεραπειας με ψυχοθεραπεια ή και φαρμακα Ψυχολογία: Όσα θέλουμε να μάθουμε για την καταθλιψη – Πώς να την αντιμετωπίσουμε, τρόποι θεραπειας με ψυχοθεραπεια ή και φαρμακα ... More >>>

Μορφή εκτύπωσης του άρθρου "Ψυχολογία: Όσα θέλουμε να μάθουμε για την καταθλιψη – Πώς να την αντιμετωπίσουμε, τρόποι θεραπειας με ψυχοθεραπεια ή και φαρμακα" ... More >>>

Είναι καλύτερα να είστε σίγουροι από τι πάσχετε πραγματικά επειδή υπάρχουν διάφορα φάρμακα για τη κατάθλιψη που είναι διαθέσιμα στην αγορά, και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο κατάλληλο, αυτό που πραγματικά θα θεραπεύσει την κατάθλιψή σας ... More >>>

Υπάρχουν πράγματι ορισμένες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή , που συνήθως προέρχονται από τα τρικυκλικά φάρμακα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ή την ανακούφιση των συμπτωμάτων της κλινικής κατάθλιψης ... More >>>

Είναι πολύ σπουδαίο μια γυναίκα που επιθυμεί να κυοφορήσει ή που είναι ήδη έγκυος να μην παίρνει φάρμακα χωρίς λόγο ... More >>>

Όταν η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, ο ασθενής, με την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού, μπορεί να διακόψει (σταδιακά) τα φάρμακα, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά είναι φάρμακα και ως τέτοια συνταγογραφούνται μόνο από τους κατάλληλους ειδικούς (ψυχιάτρους) ... More >>>

Καρκίνος: Ένα κινέζικο λαχανικό για σαλάτα, αποδίδει περισσότερο από τα φάρμακα! ... More >>>

Mε τοσα φαρμακα που περνεις τι να πω.Εγω περνω μισο φλουοξετιν το πρωι και μισο ζαναξ καμια φορα τα βραδια και βλεπω αποτελεσματα σιγα σιγα. ... More >>>

Φαρμακευτική θεραπεία στον πονοκέφαλο τύπου τάσεως Η φαρμακευτική θεραπεία στην κεφαλαλγία τύπου τάσεως περιλαμβάνει αναλγητικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των κρίσεων και, ενδεχομένως, ειδική προφυλακτική αγωγή ... More >>>

Άλλοι, προκειμένου να ανακουφιστούν, πρέπει να πάρουν κάποιο φάρμακο με πιο ισχυρή αναλγητική δράση, όπως για παράδειγμα φάρμακα που προσφέρουν συνδυασμό παρακεταμόλης και κωδεΐνης ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη , φάρμακα που οι περισσότεροι άνθρωποι με πονοκέφαλο τάσεως βρίσκουν εξαιρετικά αποτελεσματικά ... More >>>

Δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα που να χρησιμοποιούνται στην προφυλακτική θεραπεία των πονοκεφάλων τάσεως και μόνο εκεί ... More >>>

Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, για τα οποία βρέθηκε ότι είναι αποτελεσματικά και στον πονοκέφαλο τάσεως ... More >>>

Συχνότερα φάρμακα που χορηγούνται είναι τα αντικαταθλιπτικά κάτι που ξενίζει ορισμένους ανθρώπους, ειδικά αν δεν νιώθουν ότι έχουν παράλληλα με τον πονοκέφαλο συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης ... More >>>

Αυτά τα φάρμακα λαμβάνονται συνήθως μόνο μία φορά την ημέρα, περίπου μία ώρα πριν από το βραδινό ύπνο ... More >>>

Όπως και με άλλα φάρμακα που χορηγούνται προφυλακτικά στην ημικρανία, η αμυτριπτυλίνη μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους σε ορισμένα άτομα που τη λαμβάνουν ... More >>>

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νευρολογικών Εταιρειών-European Federation of Neurological Societies) η αμιτριπτυλίνη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα φάρμακα δεύτερης επιλογής για την προφύλαξη της ημικρανίας ... More >>>

Σε κάθε περίπτωση, η αμιτριπτυλίνη ή τα άλλα φάρμακα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο μετά από σύσταση γιατρού ... More >>>

Τα φάρμακα αυτά πολλές φορές επίσης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των διαταραχών άγχους, την διαταραχή υπερδραστηριότητας - διάσπασης της προσοχής (ADHD), την ψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD) και το χρόνιο νευροπαθή πόνο και ειδικά στους διαβητικούς ... More >>>

Μερικοί θεωρούν ότι τα φάρμακα γράφονται από υπερβολικά ενθουσιώδεις ψυχιάτρους όταν η χρήση τους είναι μόνο περιθωριακά ενδεδειγμένη ... More >>>

Υπερβολική δόση SNRI και απόσυρση: Τα φάρμακα SNRI φαίνονται να είναι ασφαλή στην υπερβολική δόση ... More >>>

Ψυχολογία: Όσα θέλουμε να μάθουμε για την καταθλιψη – Πώς να την αντιμετωπίσουμε, τρόποι θεραπειας με ψυχοθεραπεια ή και φαρμακα ... More >>>

Τα αντικαταθλιπτικά είναι δραστικά στην κατάθλιψη που προκαλείται από νευρολογικά νοσήματα, αλλά μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα ... More >>>

Τα αγχολυτικά φάρμακα μπορεί να επιδεινώσουν τις γνωστικές διαταραχές και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο πλαίσιο ... More >>>

Άλλα φάρμακα, όπως οι β-αποκλειστές και οι σεροτονινεργικοί παράγοντες αποδεικνύονται ακόμα πιο χρήσιμα ... More >>>

Παρά το γεγονός ότι η κάθε παρασκευάστρια εταιρία μπορεί να υποστηρίζει το αντίθετο, όλα τα φάρμακα αυτής της τάξης είναι εξίσου αποτελεσματικά ... More >>>

Οι αλληλεπιδράσεις των αντικαταθλιπτικών με τα νευρολογικά φάρμακα ενδέχεται να είναι φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές ... More >>>

Η βουσπιρόνη, που είναι μια αζαπυρόνη, τα φάρμακα που ασκούν β-αδρενεργικό αποκλεισμό και ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα διαθέτουν και αγχολυτικές ιδιότητες ... More >>>

Τα φάρμακα που είναι πολύ διαλυτά στο λίπος εισέρχονται και εξέρχονται ταχέως εντός και εκτός του εγκεφάλου, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία έναρξη και λήξη της δράσης τους μετά από μία μόνο δόση ... More >>>

Αυτά τα φάρμακα είναι πιο αποτελεσματικά για την αϋπνία σε σχέση με ό,τι για το άγχος, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της σοβαρής αϋπνίας όσο τα υπνωτικά φάρμακα που έχουν ως δραστική ουσία κάποια βενζοδιαζεπίνη ... More >>>

Η εσζοπικλόνη και η ζολπιδέμη ελεγχόμενης αποδέσμευσης έχουν μελετηθεί επί 6 μήνες, αλλά δεν είναι γνωστή η επίδραση της μακροπρόθεσμης θεραπείας της αϋπνίας με αυτά τα φάρμακα ... More >>>

Σε γενικές γραμμές συνιστάται να χορηγούνται τα υπνωτικά φάρμακα για μια σύντομη χρονική περίοδο, αλλά ορισμένοι ασθενείς χρήζουν χρόνιας θεραπείας ... More >>>

Σε αυτό το πλαίσιο, τα αντικαταθλιπτικά όπως η τραζοδόνη είναι συχνά πιο αποτελεσματικά και ασφαλή σε σχέση με τα φάρμακα που δρουν στους υποδοχείς βενζοδιαζεπινών ... More >>>

Οι πιο σημαντικές αλληλεπιδράσεις των βενζοδιαζεπινών περιλαμβάνουν αθροιστικές κατασταλτικές, γνωστικές και ψυχοκινητικές ανεπιθύμητες ενέργειες με πολλά αντιεπιληπτικά φάρμακα ... More >>>

Πρόσθετες αλληλεπιδράσεις τους με νευρολογικά φάρμακα αναφέρονται συνοπτικά στον Πίνακα 12 ... More >>>

Τα αντιψυχωσικά φάρμακα πρώτης γενιάς αποκαλούνται νευροληπτικά ([neuroleptics), από τον αντίστοιχο ελληνικό όρο) επειδή αντιμετωπίζουν την ψύχωση και προξενούν νευρολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες ... More >>>

Τα νεότερα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα διαφέρουν από τα νευροληπτικά ως προς το ότι προκαλούν μικρότερο αποκλεισμό των προσυναπτικών υποδοχέων ντοπαμίνης D 2 και σχετικά μεγαλύτερο αποκλεισμό των υποδοχέων σεροτονίνης 5ΗΤ 2 ... More >>>

Στα άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα περιλαμβάνονται οι διβενζοδιαζεπίνες (κλοζαπίνη), οι θειοβενζοδιαζεπίνες (ολανζαπίνη), οι διβενζοθειαζεπίνες (κουετιαπίνη και ζιπρασιδόνη), οι βενζισοξαζόλες (ρισπεριδόνη και παλιπεριδόνη) και οι κινολόνες (αριπιπραζόλη) (Πίνακας 14) ... More >>>

Τα νευροληπτικά φάρμακα υψηλής ισχύος (δηλαδή τα νευροληπτικά που χρησιμοποιούνται σε χαμηλότερες δόσεις, όπως η αλοπεριδόλη ή η φλουφαιναζίνη) έχουν συνήθως περισσότερες νευροληπτικές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά λιγότερες αντιχολινεργικές και αντιισταμινικές ανεπιθύμητες ενέργειες και λιγότερους ενεργούς μεταβολίτες ... More >>>

Τα νευροληπτικά ενδιάμεσης ισχύος, όπως η μολινδόνη και η περφαιναζίνη έχουν κάπως πιο οξείες εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση με τα φάρμακα χαμηλής ισχύος, αλλά λιγότερες μεταβολικές και κατασταλτικές ανεπιθύμητες ενέργειες ... More >>>

Τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα λέγεται ότι βελτιώνουν τη γνωστική λειτουργία στη σχιζοφρένεια ... More >>>

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι δεν ήταν πλέον πιθανότερη η εμφάνιση EPS με την περφαιναζίνη, σε σχέση με τα άτυπα φάρμακα ... More >>>

Όλα τα αντιψυχωσικά φάρμακα είναι άμεσα αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της μανίας ... More >>>

Όπως και μια ομάδα αποτελούμενη από τα μη κατασταλτικά αντιισταμινικά φάρμακα, την ερυθρομυκίνη και αρκετά άλλα φάρμακα, έτσι και ορισμένα αντιψυχωσικά φάρμακα αναστέλλουν τους διαύλους καλίου και παρατείνουν την καρδιακή αποπόλωση επιφέροντας επιμήκυνση του διαστήματος QT ... More >>>

Οι μελέτες κοόρτης των νευροληπτικών φαρμάκων έχουν οδηγήσει σε επέκταση της προειδοποίησης ώστε να καλύπτει και τα νευροληπτικά φάρμακα, εκτός από τα άτυπα ... More >>>

Food and Drug Administration: FDA] βασίστηκε σε μια μετανάλυση 17 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών της ολανζαπίνης, της ρισπεριδόνης, της αριπιπραζόλης και της κουετιαπίνης για τη διέγερση σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια, που διαπίστωσε λόγο κινδύνου [hazard ratio: HR] της τάξης του 1,6 ως 1,7 για αγγειακά συμβάματα του εγκεφάλου με αυτά τα φάρμακα ... More >>>

Τα νευροληπτικά φάρμακα χαμηλής ισχύος, όπως η χλωροπρομαζίνη, μειώνουν τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων περισσότερο από τα νευροληπτικά ... More >>>

Όλα τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα έχουν σχετισθεί με το NMS, αν και σε χαμηλότερο ποσοστό από τα νευροληπτικά ... More >>>

Ο κίνδυνος όψιμης δυσκινησίας κυμαίνεται περίπου στο 5 ως 10% ετησίως με τα νευροληπτικά και περίπου στο 0,5% ετησίως με τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα ... More >>>

Στα φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της όψιμης δυσκινησίας, αλλά με διφορούμενα αποτελέσματα, περιλαμβάνονται η βιταμίνη Ε, η ακεταζολαμίδη (συνδυασμένη με θειαμίνη για τη μείωση του κινδύνου σχηματισμού λίθων στο ουροποιητικό), οι χολινεργικοί αγωνιστές και η βεραπαμίλη ... More >>>

Για την αντιμετώπιση της όψιμης δυστονίας, η οποία προκαλεί μεγαλύτερη αναπηρία, έχουν χορηγηθεί αντιχολινεργικά φάρμακα, βενζοδιαζεπίνες, η κλοζαπίνη, η τετραβεναζίνη και η αλλαντική τοξίνη ... More >>>

Παρομοίως, πολλαπλές κλινικές μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση των TCAs, ειδικά της αμιτριπτυλίνης, ως προφυλακτική θεραπεία για την ημικρανία, ενώ οι συναινετικές συστάσεις δείχνουν ότι και οι αναστολείς της MAO είναι χρήσιμοι, αν και δεν έχουν διενεργηθεί ελεγχόμενες μελέτες για αυτά τα φάρμακα ... More >>>

Στη θεραπεία του χρόνιου άλγους, ο αναγκαίος αριθμός προς πρόκληση βλάβης [number needed to harm: ΝΝΗ] σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν διακοπή της αγωγής είναι 28 για την αμιτριπτυλίνη και 16 για τη βενλαφαξίνη, 60 καθιστώντας τα TCAs, τη βενλαφαξίνη και πιθανόν και την ντουλοξετίνη φάρμακα κατάλληλα ως θεραπεία πρώτης γραμμής ... More >>>

Μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί ο συσχετισμός της ενδοφλέβιας αλοπεριδόλης με την εκτακτοσυστολία κατά ριπάς, που είναι πιο συχνή σε σχέση με άλλα αντιψυχωσικά φάρμακα ... More >>>

Τα αντιψυχωσικά φάρμακα συγκαταλέγονται στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες θεραπείες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων ... More >>>

Οι πιθανότητες για αγγειακά ανεπιθύμητα συμβάματα εκ του εγκεφάλου ανήλθαν στο 2,13 για τα άτυπα φάρμακα συνολικά και στο 3,43 για τη ρισπεριδόνη ... More >>>

Επιπρόσθετα, όλα τα αντιψυχωσικά φάρμακα προκαλούσαν προβλήματα στη νοητική λειτουργία στον ίδιο βαθμό που οι αναστολείς της χολινεστεράσης αναμενόταν ότι θα βελτίωναν τη νοητική λειτουργία ... More >>>

Μια μονοετούς διάρκειας μελέτης 933 κατοίκων σε οίκους ευγηρίας στη Νορβηγία, διαπίστωσε κλινικά σημαντική διέγερση, ψύχωση, άγχος και κατάθλιψη στο 84% των ασθενών, όπως μετρήθηκε από την ΝΡΙ, ενώ το 75% του συνόλου των ασθενών λάμβανε αντιψυχωσικά φάρμακα ... More >>>

Δεν υπήρξε καμία διαφορά μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν ή δεν λάμβαναν ψυχοτρόπα φάρμακα οποιουδήποτε είδους ως προς τον επιπολασμό ή τη διάρκεια αυτών των συμπτωμάτων ... More >>>

Η σοβαρότητα της άνοιας αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους που ακολούθησε, αλλά τα συμπτώματα βελτιώθηκαν βάσει της ΝΡΙ άσχετα του εάν οι ασθενείς λάμβαναν ψυχοτρόπα φάρμακα ή όχι ... More >>>

Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για την αντιμετώπιση της διπολικής διαταραχής με ανάμικτα αποτελέσματα ... More >>>

Η λαμοτριγίνη είχε αρχικά μελετηθεί για τις διαταραχές στη διάθεση λόγω μιας μετανάλυσης που είχε δείξει βελτίωση της νοητικής λειτουργίας και της διάθεσης όταν η επιληψία είχε αντιμετωπιστεί με λαμοτριγίνη και όχι με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα ... More >>>

Αυτό το ποσοστό απάντησης διατηρήθηκε επί 2 έτη στα δύο τρίτα ως τρία τέταρτα των ασθενών που απάντησαν στη θεραπεία, αν και δεν θα μπορούσαν να παραβλεφθούν οι μεταβολές που έγιναν στα φάρμακα ως λόγος διατήρησης αυτής της βελτίωσης ... More >>>

Παρά τη μεγαλύτερη ευκολία χρήσης ορισμένων νεότερων θεραπειών, όλα τα ψυχιατρικά φάρμακα ενέχουν σημαντικό κίνδυνο πρόκλησης ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων με νευρολογικά φάρμακα που χρήζουν προσεκτικών αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία ... More >>>

Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών συμτωμάτων κατάθλιψης ... More >>>

Οι πάσχοντες από καρκίνο ή λευχαιμία (για τα φάρμακα που έχουν σχέση με την πάθησή τους τους καθώς και αυτά που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου) ... More >>>

Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία (για τα φάρμακα αποσιδήρωσης και των επιπλοκών της νόσου) ... More >>>

Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων, για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα ... More >>>

Οι ασφαλισμένοι για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα, με τα οποία υποβάλλονται σε θεραπεία, ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν ... More >>>

Οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία και την αποθήκη του ιδρύματος ή από τα Κρατικά Νοσοκομεία ... More >>>

Οι HIV θετικοί ασθενείς για τα αντιρετροϊκά φάρμακα που συνταγογραφούνται από τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση του AIDS και τις αναγνωρισμένες νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων ... More >>>

Οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τα κρατικά Νοσοκομεία ... More >>>

Οστεοπόρωση και νόσο PAGET (για τα φάρμακα που επηρρεάζουν το μεταβολισμών των οστών) ... More >>>

Πληρώνουν επίσης μειωμένη συμμετοχή 10% για τα φάρμακα οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ (για όσο χρόνο το δικαιούνται) και τα μέλη της οικογένειάς τους από 01/01/1999 ... More >>>

Ειδικά τα φάρμακα με FSH δράση (φολιτροπίνες ή ουροφολιτροπίνη) θα αναγράφονται σε ανώτατη συνολικά ποσότητα τις 5.000 IU ανά προσπάθεια , εκτός εάν αιτιολογείται επαρκώς από το θεράπονταα γιατρό αυξημένη δοσολογία (σχετική γνωμάτευση θα επισυνάπτεται στη συνταγή). ... More >>>

Να αποδέχονται κάθε έλεγχο σχετικό με τα χορηγούμενα φάρμακα και τη χρήση του βιβλιαρίου υγείας ... More >>>

Να έχουν σε άμεση ζήτηση τα φάρμακα που αναγράφονται στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Ιδιοσκευασμάτων ... More >>>

Να εξυπηρετούν με προθυμία τους ασφαλισμένους και να τους δίνουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα φάρμακα τα οποία παραδίδουν σε αυτούς ... More >>>

Τα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια παραδίδονται μαζί με τα φάρμακα αμέσως στον ασφαλισμένο ή στον απεσταλμένο του ... More >>>

Να μην προχορηγούν φάρμακα εκτός εάν η προχορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 1044425/0015/10-4-96 (ΦΕΚ Β 303) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με την τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία ... More >>>

Remeron, μιρταζαπίνη, mirtazapine, NaSSA, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα στην Ψυχιατρική ... More >>>

H μιρταζαπίνη είναι ένα αντικαταθλιπτικό που εισήχθη από την Organon International , (εγκρίθηκε από το FDA το 1996), στα φάρμακα της Ψυχιατρικής ... More >>>

Η μιρταζαπίνη είναι ασφαλής σε ταυτόχρονη χρήση με όλα τα άλλα φάρμακα (εκτός από τις βενζοδιαζεπίνες σε κατάχρηση, λόγω της υπνηλίας) ... More >>>

Τα αντιψυχωσικά φάρμακα χρησιμοποιούνται πρώτιστα για την επεξεργασία των ψυχωτικών συμπτωμάτων ... More >>>

Τα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορούν επίσης να   βοηθήσουν στη οργάνωση της σκέψης και της ομιλίας ... More >>>

Εν ολίγοις, τα αντιψυχωσικά φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν να έχει κανείς καλύτερη σύνδεση με την πραγματικότητα ... More >>>

Σήμερα, τα παλαιότερα φάρμακα αναφέρονται συχνά ως κλασικά ή πρώτης γενιάς αντιψυχωσικά φάρμακα ... More >>>

Τα αγχολυτικά φάρμακα περιλαμβάνουν κυρίως τις βενζοδιαζεπίνες, οι οποίες μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα μέσα σε σύντομο χρόνο ... More >>>

Είναι επίσης σημαντικό να ενηνερωθεί ο γιατρός για ό,τι άλλα φάρμακα λαμβάνονται ... More >>>

Οι άνθρωποι που παίρνουν βενζοδιαζεπίνες για εβδομάδες ή   μήνες μπορεί να αναπτύξουν ανοχή   και   εξάρτηση σε αυτά τα φάρμακα ... More >>>

Βήτα αναστολείς, φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνά για να αντιμετωπίσουν ταχυκαρδίες και υψηλή αρτηριακή πίεση, χρησιμοποιούνται μερικές φορές για να ελέγξουν το "άγχος απόδοσης" που παρουσιάζεται όταν πρέπει να αντιμετωπίσει ένα άτομο μια συγκεκριμένη αγχωτική κατάσταση- ομιλία, μια παρουσίαση, ή μια σημαντική συνεδρίαση ... More >>>

Τα πειράματα έδειξαν ότι τα φάρμακα επιδρούν σε μια πρωτεΐνη, η οποία σχετίζεται με την αντίδραση στο στρες και θα μπορούσε να γίνει κι αυτή με τη σειρά της στόχος για νέες φαρμακευτικές θεραπείες ... More >>>

Πρόκειται για φάρμακα χρήσιμα όταν χορηγούνται για τον κατάλληλο σκοπό, στη σωστή δόση και για ορισμένη διάρκεια χρόνου ... More >>>

Ο ίδιος προσθέτει πως «τα φάρμακα αυτά προκαλούν ευφορία ­ κάτι που σημαίνει πως ο ασθενής αισθάνεται καλά όταν τα παίρνει ... More >>>

Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να εμφανιστούν μόλις μία ή δύο ημέρες μετά τη χρήση (για τα φάρμακα που έχουν βραδεία δράση) ... More >>>

Η εκπαίδευση των γιατρών έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των εταιρειών, οι οποίες έχουν καταφέρει να περνά από αυτές και η επιστημονική γνώση για τα φάρμακα ... More >>>

Το αντικαταθλιπτικό φάρμακο Prozac πωλείται από δεκάδες ιστοσελίδες, μαζί με όλα τα άλλα φάρμακα της κατηγορίας του (που κυκλοφορούν με διαφορετικές ονομασίες από χώρα σε χώρα) ... More >>>

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012